Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Szóalkotás

2014.03.17

  A szóalkotásnak többféle fajtáját különböztetjük meg. Közülük az egyik legismertebb a szóösszetétel.
Az összetett szavak lehetnek:
  2 tagúak (tölgyfa, napszemüveg)
  kettőnél több tagúak (tölgyfaág)
  Előtagra és utótagra bonthatjuk fel őket: tölgy+fa

Szóösszetételek

Szerves

 • Alárendelő
  - alanyos (napsütötte)
  - tárgyas (lábtörlő)
  - határozás (magasugrás)
  - jelzős (tízperc, háztető)
  - jelentéstömörítő (patyolatfehér)
 • Mellérendelő
  (búbánat, apraja-nagyja)
  - szóismétlések (alig-alig)
  - ikerszók (ugrabugrál)

Szervetlen
(Miatyánk, csakhogy)

  Szintagma (szószerkezet): szavaknál nagyobb a mondatoknál kisebb nyelvi egység.

Hozzárendelő szószerkezet
 alany + állítmány -----> egyenrangú mondatrészek

 • Állítmány
  - igei állítmány (nem használ)
  - névszói állítmány ((a szó) fegyver)
  - névszói- igei állítmány ((a szó) fegyver legyen)
 • Alany
  - határozott ((a szavak) alkotnak)
  - határozatlan (valaki (jön))
  - általános (mindenki (beszél))

Alárendelő szószerkezet
  alaptag + bővítmény -----> alá van rendelve az alaptagnak

 • alanyos szószerkezet (a tanár említette /példa/)
 • tárgyas szószerkezet (zenét hallgat)
 • határozós szószerkezet (játszik a szóval)
 • jelzős szószerkezet (jó szó, sok szó)
  Alárendelő szószerkezet az alaptag szófaja szerint
  - igei szerkezetek (levelet ír)
  - igenévi szerkezetek (szépen írni, a levelet írva)
  - főnévi szerkezetek (a barát tanácsa, meggyőző én)
  - melléknévi szerkezetek (hűséges barátjához)
  - számnévi szerkezetek (nagyon sok)
  - határozói szerkezetek (nagyon messze)
  - névmási szerkezetek (valahányadik a sorban)

Mellérendelő szószerkezet
  - egyenrangúak
  - tagjai közt logikai viszony van

 • kapcsolatos - pl.: se vége, se hossza
 • ellentétes <---> pl.: szép, de hangos
 • választó ~ pl.: ma vagy holnap
 • magyarázó <--- pl.: eredményes, mert szorgalmas
 • következtető ---> pl.: szorgalmas, ezért eredményes

  A mondatok beszédünk legkisebb egységei.
Az alárendelő összetett mondat típusai:

 • alanyi pl.: Ki messze földről jön, sokat tud (az) beszélni.
 • állítmányi pl.: Amilyen az élete, olyan a beszéde.
 • tárgyi pl.: Annyit tanultam beszédéből, mint az ég dörgéséből.
 • jelzői pl.: Annyi esze sincs, mint egy tyúknak.
 • határozói pl.: Úgy beszél, mint a szélkelep.

A mellérendelő összetett mondatok fajtái:

 • kapcsolatos pl.: Mást mond [és] mást gondol.
 • ellentétes pl.: Sokat beszél, [de] keveset mond.
 • választó pl.: Szólj szépen [vagy] hallgass!
 • magyarázó pl.: Könnyen szóba elegyedik valakivel, ugyanis kedveli a társaságát.
 • következtető pl.: Barátságos, így könnyen szóba elegyedik valakivel.
 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.