Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Nyelvemlékek, Szórványok

2014.03.17

a) ómagyar kor: a honfoglalástól 1526-ig ekkortól már írott forrásokból származó nyelvi adatok is vannak,

nyelvemlékek: a nyelv régebbi állapotát tükröző írásbeli megnyilatkozások,

első nyelvemlékeink a szórványok: valamilyen idegen nyelvű szövegbe beékelt magyar szavak, kifejezések,

külföldi szórványemlékek: arab, perzsa, bizánci, görög és latin nyelvű szövegben előforduló magyar elemek: Bíborbanszületett Konstantin császárnak A Birodalom kormányzásáról című, görög nyelven írt műve (Álmos, Árpád, Etelköz, Tisza, Maros nevek fordulnak elő benne),

a magyarországi írásbeliség kezdetben latin nyelvű volt;

a jogügyletek (pl. birtokadományozások) okleveles dokumentációja csak lassan terjedt el

az oklevelek sok magyar szót tartalmaztak latin mondatkeretbe foglalva; vendégszók, szórványemlékek személy- és helynevek, de lehetnek közszók is;

kényszerűség, mert a scriptor nem kerülhette el a használatukat: határneveket, helyneveket nem tudott latinra fordítani;

Tihanyi alapítólevél (A tihanyi bencés apátság alapító levele), 1055

Pannonhalmán őrzik; I.Adrás elrendeli benne egy bencés apátság alapítását;

felsorolja, hogy a király milyen birtokokat, birtokrészeket adományoz a bencéseknek az apátság fenntartásához, működéséhez; milyen szolgálónépeket rendel ellátásukra;

az adományföldek nem egy birtokdarabból álltak,

18 különböző helyen voltak szántók, legelők stb.,

az oklevél közli az egyes birtokrészek határát, így kerültek be a földrajzi nevek

szövegemlékek: hosszabb, kerekebb közleményt, gondolatsort fejeznek ki magyar nyelven:

kéziratosak

a magyar nyelvű kódexek előtti időkből (a XV.sz.előttről) latin nyelvű kódexekbe ágyazott 5 nem nagy terjedelmű vendégszövegün van;

Halotti beszéd és Könyörgés (a XII. század vége), kódexek (kézzel írott könyvek), Jókai-kódex ( 1372-1400)

Halotti beszéd és Könyörgés

·                     a miserend szerint a koporsót lebocsájtják a földbe, majd szentelt vízzel meghintik, ezután beszédet kell intézni a gyászolókhoz;

ezután a pap földet hint a sírba, elmond egy zsoltárt, majd könyörgésre hívja fel a népet;

bár az Árpád-kor végéig csak egyetlen kézirat, a Halotti beszéd és Könyörgés maradt ránk;de ez nem jelenti azt, hogy csak ennyit írtak magyarul;

nem véletlenül került a Pray-kódex egyik üresen maradt lapjára;

tervbe vett és szükséges tartozéka a misekönyv első nagyobb felének, mely a halottak lelki üdvéért mondandó miséket és temetési szertartásokat tartalmazza;

1200 körül másolták át a Halotti beszédet egy bencés kódexbe;

ebbe a szertartási rendbe illeszkedik a két különálló szöveg;

a Beszéd: szabad, kivonatos tolmácsolása egy latin nyelvű sermo-nak ;

a sermo-ból olyan gondolatokat emel ki, melyek a vallásilag igénytelenebb hallgató kedélyéhez alkalmazkodtak;

inkább a komorabb részeket emeli ki, nem szól a vigasztaló gondolatokról, nem említi a megváltás tényét sem,

erősen kiemeli a bűnbeesés gondolatát, még a paradicsomi tilalmakat is idézi;

az imádkozásra a latin szöveg csak egyszer, a magyar háromszor hív fel;

a magyar fogalmazó jól ismerte a latin sermo-t, emlékezetből szabadon fordította, hozzáfűzött más (hasonlóan könyv nélkül tudott) imádságrészleteket;

ép. erőltetés nélküli jól hangzó a magyarsága, az élő beszéd természetességével hat;

igen valószínű, hogy a Beszéd valóban volt előbb, s csak később írták le

a latin nyelv hatása inkább eszmeszerű volt, mint stilisztikai, mondattani;

Könyörgés szoros fordítása egy több helyről ismert latin szövegnek;

Ómagyar Mária-siralom: az első magyar nyelvű vers;

1280-12310 körül keletkezett;

egy korábbi latin Mária-himnusz (Planctus) szabad átköltése;

eredetije Geoffroi de Breteuil (U1196) lation verse;

gyakorlott szerzőre vallanak a verstechnikai megoldások (alliterációk, stilisztikai eszközök);

nyomtatottak – Komjáti Benedek: Szent Pál levelei magyar nyelven (1533),

- középmagyar kor: 1526-1772-ig – nyomtatott szövegemlékek: Károlyi Gáspár bibliafordítása (1590), Pázmány Péter, Zrínyi Miklós, Mikes Kelemen művei,

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.